32.50EUR

De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel (Hardcover)
[Peppink]

De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel (Hardcover)

De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel / Jan Peppink

Een Bijbelstudie naar aanleiding van de Dordtse leerregels door Jan Peppink.

Klopt de leer van de kerk wel met de Bijbel of praat men elkaar al vele eeuwen na? Aan de hand van bijna 1000 Bijbelcitaten wordt de leer van de gereformeerde kerken op belangrijke punten weersproken. Daarbij komen veel aantoonbare misvattingen aan het licht.

Eén vraag bij vier thema’s
“Klopt de leer van de kerk met de Bijbel?” De auteur, die opgroeide in een Christelijk Gereformeerd gezin, onderzoekt wat de Bijbel zegt ten aanzien van vervangingsleer, uitverkiezingsleer en verbondsleer. Daarna worden de Dordtse leerregels artikel voor artikel van commentaar voorzien en wordt tot slot de leer van de doop uitvoerig besproken.
De vinger wordt gelegd op tal van plekken waar de respectievelijke artikelen in de Dordtse leerregels, de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis een andere uitleg geven en elkaar tegenspreken. Er blijkt sprake van tekstverwijzingen, waar de Bijbel deze artikelen niet ondersteunt, maar juist weerspreekt! Ook zijn er tal van niet kloppende redenaties. Kan die leer dan wel overeenstemmen met wat de Bijbel zegt?

Een wegwijzer
Deze studie beoogt de weg te wijzen aan hen die juist vanwege de kerkleer met vragen zitten. Maar ook voor theologen, studenten, ambtsdragers en Bijbelkringen is het boeiende lectuur, waardoor veel geleerd kan worden.
Hoe zit het dan wél en wat is daarvan het gevolg voor uw geloof en de wijze waarop u de Bijbel leest? “De tranen stonden in mijn ogen.”, zei één van de eerste lezers. “Geweldig, hoe de leer van zijn franje wordt ontdaan en alles steeds wordt teruggevoerd naar wat de Bijbel zegt.”

Veel pittige vragen
Ben ik wel een kind van God? Wie wordt in de Bijbel uitverkoren en waartoe? Wat leert de Bijbel over de dood van Jezus Christus en onze verlossing? Wat zijn de geheimenissen die niet nagespeurd mogen worden? Is er dan sprake van een 'verhuld evangelie'? Wat zegt de Bijbel over Israël? Is de kerk in haar plaats gekomen? Gelden de tien geboden in het Nieuwe Verbond? Of is dat een misvatting? Wat zijn de verschillen tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond? Is de doop wel in plaats van de besnijdenis gekomen? Waarvan is de doop het teken? Van het 'verbond met Abraham Zijn vrind'? Waarin worden pasgeborenen eigenlijk ingelijfd met het 'bad der wedergeboorte'? Wat zegt de Bijbel eigenlijk allemaal wél over de doop?

Moderne middelen
De omslag van het boek bevat een QR-code. Deze kan met de mobiele telefoon worden gescand. De lezer komt daarmee automatisch op een internetpagina waar nu al aanvullende informatie wordt aangeboden.

Het boek is ook verkrijgbaar als paperback.

2013 / ISBN 9789462034273 / 428 pagina's / hardcover
Beoordelingen
Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een boek te vinden
Uitgebreid zoeken
1 x The Fastned Story
1 x Economie en politiek out-of-the-box
1 x Meten, verbeteren en beheersen van uw klantgerichtheid
1 x Rol Overheid in de fase van Opkomende Economie
1 x Koud bellen brrr...
1 x Arada & Doromanekia
1 x Van Australië tot in de Ardennen
1 x Memories of a broken heart
1 x The unfinished ballade
1 x Butterflies do...!
1 x E-book Agent 0-0-papa
1 x De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel (Hardcover)
1 x Isabella
1 x Scheurbuik tijdens Arctische exploraties
1 x Inspirerende woorden
1 x Een pelgrimstocht naar Santiago
1 x E-book De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel
1 x Murder on the Rocks
1 x Poetry Trojkolka
1 x niet meer twee, maar één vlees
1 x E-book De vergeten jaren
1 x Gods belofte voor woonwagenbewoners
1 x God in een ander jasje
1 x INDISCHIANA JONES I en II (Per set)
1 x Passie voor planten
1 x Een olifant op een sokkel
1 x Op en om het plein
1 x E-book Dikke Vriendinnen & Echte Liefde
1 x E-book (N)iets is belangrijk
1 x Oranjebloesem en kruidenbitter
1 x E-book Grootse golven
1 x A Geologist's Life in the 'Tristes Tropiques'
1 x ¿Hablas Español?
1 x De joden van Lemberg
1 x Bidden helpt
1 x E-book Aan het begin van het verder gaan
1 x E-book Beelden vangen
1 x Elisabeth Fry
1 x Cultura Anguli
1 x E-book Alle monsters verzamelen
1 x Floris en Blanchefleur
1 x Paperback Ontwaakt verleden
1 x Hardcover Ontwaakt verleden
1 x Hebt u het niet gelezen?
1 x E-book De ontdekking
1 x Levensveranderende radiomeditaties
1 x Jan van Poeldijk
1 x De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel
1 x Floral art without flower / How to create an abstract objects
1 x Twaalf reizen, dertien ongelukken
740.11EUR
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter