Ridder Albert
Ridder Albert / Hans Smulders

Driemaal werd hij geridderd, maar eigenlijk had Albert Smulders (1913-2010) zich zijn hele leven al een ridder gevoeld. Een moderne kruisvaarder zelfs, die ten strijde trok ter verdediging van het traditionele katholieke Brabant. Hij streed met studentengedichten, lange artikelen, overmoedige schotschriften, opgewonden ingezonden brieven en talloze voordrachten. Als wonderdokter van Bergeyk, als strijdbaar directeur van de GGD in Breda en als Ridder van het Heilig Graf zette hij zich in voor andere mensen. Hij polemiseerde met Godfried Bomans, met mensen van de NVSH en zelfs met bisschop Bekkers. En natuurlijk met zijn kinderen, die in de zeventiger jaren heel andere ideeën ontwikkelden.

Aan de hand van honderden brieven en andere tijdsdocumenten wordt in dit boek een beeld geschetst van de Brabantse intellectuele generatie die net na de Eerste Wereldoorlog opgroeide. Het verhaalt van de oude idealen, maar legt ook bloot hoe de katholieke studentenbeweging zich rond 1940 opstelde tegenover het opkomend fascisme. Het vertelt hoe de katholieken ook nog na de oorlog worstelden met geboortebeperking en met alles wat maar zweemde naar onzedelijkheid. En hoe snel de katholieke voortrekkers van na 1945, zoals Albert Smulders, rond 1970 door hun kinderen werden ingehaald – met alle gevolgen vandien.

2012 / ISBN 9789462030879 / Paperback / 194 pagina's
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken