De kleuren van mijn liefde
De kleuren van zijn / Abigaïl Valkenburg ***

Abigaïl Valkenburg werd geboren op 5 oktober 1962 in Ede. Al vanaf 1999 schrijft zij regelmatig gedichten. In veel van deze gedichten komt haar liefde voor God tot uiting; God de Vader, machtige Schepper van hemel en aarde en de Bron van al het leven; Jezus Christus, het Lam van God vol goedheid en mild, de Alfa en Omega, Koning der koningen en Heere der heren; De Heilige Geest, vuur dat het hart doet verwarmen, die kinderen van God Zijn vele gaven van genade schenkt.

De zegen, voorspoed en de vrede
- Geloof het ook wie heeft geleden -
Geeft God aan wie het heeft gehoord
Die dankend luistert naar Zijn Woord.

Deze bundel bevat een selectie van haar gedichten. De foto’s bij elk gedicht zijn gemaakt door haar beide zussen. Onder de foto is een passende Bijbeltekst geplaatst, ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.

2012 / 9789462031388 / paperback / 51 pagina's met foto's in kleur
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken