TOEKOMSTMUZIEK
Piet Hessel / TOEKOMSTMUZIEK! ***

Christus geeft eeuwige eenheid van geest en stof

De Bijbel en de natuur spreken één taal. Er is geen tegenstelling tussen het Woord van God en zijn openbaring in de schepping. Beide bronnen samen geven ons een beeld van de echte werkelijkheid. Het is voor ons nog een moeilijke optelsom, die wij voor de wederkomst van Christus nooit volledige kunnen oplossen. De uitkomst die zich al wel aftekent is echter uiterst positief en kan het hele leven vullen met blijdschap en muziek. In Christus wordt ons de volle eenheid van Geest en stof getoond. Hij ontsluit, voor allen die hem willen aannemen, de weg tot de Vader, onze Schepper. Hij wil u adopteren in Christus en schenkt dan eeuwige ambtsdienst, eeuwig echt leven, eeuwige vreugde!

2005 / ISBN 978-90-8570-045-6 / NUR 700 / paperback / 198 pagina's
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken