Dienstbaar aan hen die dienen
C. van der Mast / Dienstbaar aan hen die dienen

Wie aan een voormalig tehuisleider en zijn vrouw vraagt of zij iets willen vertellen over hun werk bij de protestantse militair tehuisorganisatie K.N.M.B. Pro Rege, krijgt in de meeste gevallen het antwoord: “Heeft u even?” Dan barsten de verhalen los, want die zijn vele in getal. Over hun ontmoetingen met jongens en meisjes, mannen en vrouwen die in de krijgsmacht dienen. Door alles zal doorklinken dat zij hen een ‘thuis ver van huis’ wilden bieden. Een plek waar men even tot rust kan komen en zichzelf kan zijn. Zonder onderscheid. Geen tehuis voor protestantse militairen, maar een Protestants Militair Tehuis voor iedereen, ongeacht rang of stand, geloofs- of levensovertuiging, kortom: zonder enig onderscheid.

Ruim vijfenveertig jaar heeft de schrijver van dit boek gewerkt voor de tehuisorganisatie. Samen met zijn vrouw begonnen als tehuisleidersechtpaar; later als staffunctionaris in verschillende functies, onder andere projectmanager bij de bouw van internationale militaire tehuizen in crisisgebieden. Een boeiende periode van ‘twaalf ambachten’ waarbij het spreekwoordelijke aantal van dertien ongelukken hem gelukkig bespaard bleef.

In dit boek ‘Dienstbaar aan hen die dienen’ beschrijft hij die periode van vijfenveertig jaren. Jaren waarin veel veranderde, voornamelijk door maatschappelijke ontwikkelingen die ook aan de krijgsmacht en dus ook aan de militair tehuisorganisaties niet voorbij zijn gegaan. De dienstplicht werd afgeschaft. Meer en meer werden de Nederlandse militairen ingezet bij vredesoperaties en crisisbeheersingsoperaties. Ook Pro Rege en haar tehuizen pasten zich aan. De PMT’s heten nu ECHOS Homes. De Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege heet nu, na samengaan met het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, Koninklijke PIT Pro Rege en is een honderd procent goede doelenstichting. Het welzijnswerk ten behoeve van militairen, veteranen en het thuisfront wordt gedaan door de ‘werkstichting’ Home-Base Support die onder meer de tehuizen in Nederland, Duitsland en crisisgebieden beheert. Tehuisleiders zijn nu vestigingsmanagers. Kortom: er is heel wat veranderd in vijfenveertig jaar. Toch zijn de opdracht, de doelstelling en de missie: welzijn bevorderen van militairen, veteranen en thuisfront, onveranderd. Zie www.pitprorege.nl en www.home-basesupport.net.

Het boek eindigt met: “Wie van zijn herinneringen geniet, leeft twee keer.” Dat geldt voor al die tehuisleiders, vestigingsmanagers, medewerkers in de tehuizen en van het Stafbureau, bestuursleden en al die mensen die beseften dat samenwerken ook samen werken betekent. De schrijver en de uitgever wensen u veel leesplezier toe… Ter leringhe ende vermaeck.

2009 / ISBN 9789085704720 / paperback / 358 pagina`s
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken