Vrijwilligerscontact met (ex-) gedetineerden
Marcel Krutzen e.a. / Vrijwilligerscontact met (ex-) gedetineerden

Vrijwilligerswerk is een verschijnsel, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Nederlandse samenleving en identiteit. Vooral oudere mensen blijken vaak als vrijwilligers actief te zijn. Vrijwillige medewerkers treffen we in allerlei sectoren aan.
Veel mensen weten niet, dat er ook vrijwilligers in de justitiesector werkzaam zijn. Onder toezicht en begeleiding van geestelijke verzorgers, reclasseringswerkers en andere professionals werken zij met en voor (ex-)gedetineerden.

Dit boekje handelt over de werkzaamheden, bevoegdheden en bekwaamheden van vrijwilligers van Penitentiaire Inrichting (PI) De Geerhorst te Sittard. Deze activiteiten en competenties hebben vooral betrekking op het voeren van gesprekken met mensen in nood en isolement.
Het voeren van een goed gesprek van mens – tot – mens, vraagt niet zozeer een bepaalde techniek, maar een bepaalde grondhouding. Door invoelend te luisteren naar wat de ander bezighoudt en beweegt, door zich zo goed mogelijk daarin te verplaatsen zonder zich ermee te vereenzelvigen, door de ander te bemoedigen kan een sfeer van ontmoeting ontstaan. Deze sfeer kan een bevrijdende ervaring zijn en een delictvrije toekomst mogelijk maken.

2006 / ISBN 978-90-8570-117-0 / NUR 740 / paperback / 54 pagina's
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken