De lotgevallen van Heinrich Tötz
De lotgevallen van Heinrich Tötz / Jan Hooimeijer***
Het supranationale keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, met haar twaalf nationaliteiten, zes officiële talen en vijf godsdiensten is verbrokkeld door interne en internationale conflicten, die niet meer door de pater familias keizer Frans Jozef I bezworen kunnen worden en uiteindelijk zullen leiden tot dat fatale schot dat een wereldbrand zal inleiden.

Op de top van een berg in de nabijheid van een enggeestige provinciestad aan de meanderende Donau, waar de dagen zich in vaste patronen aaneenrijgen, iedere dag op de andere lijkt en de wreedaardige herinneringen aan zijn verwekker hem keer op keer achtervolgt, tuurt Henrich Tötz naar de rafelige alpenranden in het verschiet. Hij hoopt de ketenen van zijn jeugd af te werpen door af te reizen naar die beloftevolle einder; Wenen.

De verleidelijke metropool waar het leven als een dynamisch reuzenrad draait, slepende walsen klinken, de theaters onuitputtelijk zijn, de roddels, schandaalkranten en feuilletons gretig aftrek vinden en de bitter aromatische smaak van koffie en wulpse patisserie het afrodisiacum is. In die zinnelijk prikkelende grootstad wil hij zijn destinatie vinden waar voor hij, alleen hij, is voorbestemd. Daar zal zijn zegentocht beginnen'.

Op zijn dwaaltochten door Wenen detecteert de jongeman Heinrich Tötz achter haar verleidelijke voile en de welriekende geur van lelietjes van dalen, het verval, dat de finale wals van een verzeepte natie nabij is. Achter de eclectische suikerwerk architectuur toont zij haar ware gezicht, het nepotisme, nationalisme, antisemitisme rassenwaan en rioolgeur van de schrijnende armoe. Maar ook het keerpunt in de kunst, de opkomst van de nieuwe muziek, beeldende kunst, literatuur en architectuur, die afrekenen met het fondant conservatisme en rigide absolutisme van het keizerrijk.

Ondanks zijn Wil om te slagen grijpt Wenen hem onbarmhartig met haar elegante klauwen en dompelt hem in armoe en malheur. Is zijn droom verwoest? Gelooft hij nog in zijn bestemming, in zijn Lot? Zal Wenen, zijn leerschool, hem genadig zijn?

“De lotgevallen van Heinrich Tötz” is een meeslepende Bildungsroman dat zich in het Weense Fin de siècle afspeelt.

2019 ISBN 978946282468 | Paperback | 455 pagina's
  • 0978946282468 UPC/EAN:
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken