Klein geluk
Rien de Heer / Klein geluk

“Klein Geluk” is de tweede gedichtenbundel van Rien de Heer
(1959). De schrijver laat de bundel uiteenvallen in een
aantal thema’s rondom het kleine geluk. De geboorte,
liefde en liefdesverdriet worden in dichterlijke vorm in deze
bundel behandeld.

Zoals in zijn eerste bundel “Ik zeg maar niets, dat zegt vaak al
genoeg”, in eigen beheer uitgebracht en in 2002
verschenen bij uitgeverij Boekenbent, heeft de schrijver ook
dit keer gekozen voor eenvoud die aan het denken
zet. De lezer wordt geconfronteerd met gedichten die soms
humoristisch zijn, emoties op kunnen roepen, relativerend
zijn en geschreven zijn vanuit het gevoel van de schrijver.
Aan de andere kant kan de lezer zich afvragen of er soms
ook niet sprake is van een zekere mate van parodie op
deze vorm van dichtkunst. De schrijver geeft u hierop geen
antwoord maar laat het aan u als lezer over om het
uiteindelijke oordeel te geven. De diverse hoofdstukken
worden voorafgegaan door korte inleidingen.
Herkenbaarheid voor iedereen is het motto waaronder de
gedichten geschreven zijn. Dus geen hoogdravend
taalgebruik of onbegrijpelijke poëzie. Gewoon alledaagse
gedichten die voor iedereen te begrijpen zijn.

Wederom een bundel om in één adem uit te lezen.

2003 / ISBN 90-77339-31-0 / NUR 373 / paperback / 92 pagina's
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken