niet meer twee, maar één vlees
niet meer twee, maar één vlees / Frits Mulder

Waar de liefde stopt, begint de scheiding.

Wat moet het geweest zijn om met Jezus te zijn - in de alledaagse drukte van winkelen, werken, naar de synagoge gaan, enz.? Toen Jezus’ tijd gekomen was en Hij het volk begon te leren, sneden Zijn woorden precies door het hart. Zelfs onze alledaagse benodigdheden werden door Hem ter discussie gesteld. Hij deinsde er niet voor terug om de aandacht te richten op onze neiging naar een zorgeloos en “wetteloos” leven.

Jezus waarschuwde: “U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.” (Mattheüs 5:26).

Hij stelde aan het begin van Zijn onderwijs, in de Bergrede, (Mattheüs 5-7) aardse zekerheden aan de kaak, zelfverdediging, rechtsgedingen, echtscheidingen, hertrouwen en alle andere pogingen van menselijke kracht en Hij stelde ze tot niets. Hij verhief reinheid en zonde boven het uitwendige en sprak zelfs de inwendige motieven van ons hart aan. Wraak, boosheid, gierigheid en lust waren tot dusverre nooit zover doorgetrokken. Hij verdeelde de maatschappij, veranderde de wereld en bracht ons een vlekkeloos beeld van onze God.

Wanneer we het hebben over echtscheiding en hertrouwen, evenals bij vele andere onderwijzingen van Jezus, geldt dat: wanneer wij bereid zijn om zonder voorwaarden vooraf Jezus in Zijn waarheid na te volgen, dan en alleen dan krijgen wij de juiste antwoorden op al onze vragen.

Klik hier voor de website van de auteur

2013 / 9789462035270 / Paperback / 210 pagina's
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken