Een gemankeerde priester in zijn laatste etappe
Een gemankeerde priester in zijn laatste etappe / Errel

*** LEVEN VANUIT DE MISLUKKING, de titel van een van de verhalen in dit boek, is een thema dat het hele boek door blijft spelen. In zijn jeugd heeft de hoofdpersoon priester willen worden, maar hij bracht het niet op daar alles voor over te hebben. Vervolgens werd het zijn ideaal om over het geloof, waaraan hij als priester zijn hele leven zou hebben gewijd, in elk geval te gaan schrijven. Maar daar kwam hij pas op zijn oude dag met enige regelmaat aan toe, en voor wat hij toen eindelijk op papier kreeg, was er nauwelijks aandacht. Veel in het leven van de gemankeerde priester is niet gegaan zoals hij het zich voorgesteld en gewenst had, maar niettemin is hij zijn leven altijd mooi en boeiend blijven vinden, en ook telkens weer waardevol. Vaak kreeg hij het vermoeden dat hij zo’n weg misschien juist nodig had, om oog te krijgen voor de mooiste en diepste kanten van het christelijk geloof.
Deze bundel van brieven, betogen, verhalen en beschouwingen kan worden gelezen als het verhaal van een man die probeert in de laatste etappe van zijn leven nog iets waar te maken van een jeugdideaal, of als een persoonlijk getint tijdsdocument tegen de achtergrond van gebeurtenissen als de omwenteling in Oost-Europa, de Golf-oorlog, 9-11 en de moord op Pim Fortuyn. Maar allereerst is het toch een geloofsgetuigenis. Vanuit veel invalshoeken wordt verteld hoe geloof gezocht en beleefd kan worden, waarbij dan vaak een heel bijzondere inkijk wordt geboden in de keuken van christelijk geloofsleven.

Van errel verscheen in 2006 bij INDICO, Digitalis Books: CREDO WILLEN ZEGGEN. Daarin beschrijft hij onder meer, wat hem zoal voor de geest kan komen bij het overdenken van de geloofsbelijdenis, maar ook hoe gedoe met muziekapparatuur zowel kan leiden tot aan de grens van bezetenheid als tot inkeer.

2009 / ISBN 9789085703655/ paperback / 222 pagina's
Rollen
Rollen
€15,00
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken