John Howard, een gedreven gevangenishervormer
Marcel Krutzen / John Howard, een gedreven gevangenishervormer

Omstreeks 1550 werd gevangenisstraf een hoofdstraf: misdadigers werden bepaalde tijd van hun vrijheid beroofd. Voordien diende de gevangenis vooral om beklaagden te bewaren totdat zij gevonnist werden. Dikwijls was de wijze waarop gevangenen hun straf moesten ondergaan mensonterend.

In de achttiende eeuw leefden verschillende notabelen, die zich inspanden het gevangeniswezen te verbeteren, bijvoorbeeld de Italiaanse filosoof en politicus Cesare Beccaria (1738 – 1794) en de Franse schrijver en wijsgeer Francois Marie Voltaire (1694 – 1778). De belangrijkste gevangenishervormer was echter de Engelsman John Howard (1726 – 1790), schrijver van The State of the Prisons (1777); een standaardwerk, dat zijn naam zou doen voortleven.
John Howard, een filantroop, was tot zijn vijftigste levensjaar een onbekend persoon. Op zijn zestigste was hij een beroemdheid; een held, volgens velen. Jarenlang reisde hij door heel Europa om strafinrichtingen te inspecteren. Hij slaagde erin om de aandacht te vestigen op misstanden en verbeteringen te bewerkstelligen.
Howard beleefde zijn hervormingswerk als een roeping. Zijn onverschrokken inzet voor gedetineerde mensen in nood en isolement, is een voorbeeld voor alle mensen die in de justitiesector werkzaam zijn, ook voor de vrijwilligers in ons land, die op enigerlei wijze hulp en steun bieden aan (ex-)gedetineerden en hun relaties!

Marcel Krutzen, de schrijver van dit boekje, heeft onder meer theologie gestudeerd. Sinds 1986 is hij reclasseringswerker in het arrondissement Maastricht. Samen met zijn collega’s John Nicol en Frans Vermeulen én met justitiepastores van Penitentiaire Inrichting De Geerhorst te Sittard begeleidt hij vrijwilligers, die hulp en steun bieden aan (ex-)gevangenen en hun relaties.

2007 / ISBN 978-90-8570-177-4 / NUR 695 / paperback / 32 pagina’s

Klanten die dit product kochten, bestelden ook:

Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken