Elisabeth Fry
Marcel Krutzen / Elisabeth Fry

Engeland ten tijde van de Industriële Revolutie. Hongersnood heerst. Onrecht geschiedt. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Mensen pogen te overleven. Gevangenissen raken overvol. Legio misstanden doen zich voor. Ook in Newgate; een grote gevangenis in Londen. De gevestigde orde grijpt niet in.

Desalniettemin bestaan er mensen als Elisabeth Fry (1780 – 1845). Als Quaker probeert zij haar christelijke geloof handen en voeten te geven. Hulpbehoevende mensen laten haar niet onberoerd. Ze raakt op de hoogte van de wantoestanden in Newgate. Ofschoon drukbezet, onderneemt ze onmiddellijk actie.
Hetgeen zij in Newgate meemaakt grijpt haar aan: vrouwen en kinderen in doffe ellende. Vrijwilligsters worden ingeschakeld, concrete maatregelen getroffen, autoriteiten benaderd. Het gevangenisregime moet veranderen! Een humaner detentieklimaat ontstaat. Elisabeth krijgt de eretitel ‘engel van Newgate’.
Het werk van Elisabeth in Newgate valt velen op. Ook in het buitenland. Haar deskundigheid wordt gewaardeerd. Elisabeth bezoekt gevangenissen op het Europese vasteland en legt contact met tal van personen. Haar voorbeeld als gevangenishervormster spreekt velen aan. Ook nu nog.

Dit boekje is speciaal bestemd voor vrijwilligsters, die zich met hart en ziel inzetten voor gedetineerden én hun kinderen. Voor hen willen wij een lans breken. Hun werkzaamheden mogen wij beschouwen als voortzetting van het gevangeniswerk van Elisabeth Fry.

Bij het schrijven van dit boekje werd Marcel Krutzen ondersteund door zijn collega’s John Nicol en Frans Vermeulen: ervaren reclasseringswerkers én coördinatoren vrijwilligerswerk in de regio Limburg. Samen met geestelijke verzorgers in strafinrichtingen begeleiden zij onbetaalde krachten, die (extra) hulp en steun bieden aan (ex-)gedetineerden, hun vrouwen en hun kinderen. Krutzen en Nicol houden zich vooral bezig met ondersteuning van vrijwilligers die gevangenen in nood en isolement bezoeken en ex – gevangenen bij hun resocialisatie helpen. Vermeulen is ‘de vader’ van het Ouder Kind Detentie – project in Limburgse strafinrichtingen; een inmiddels landelijk bekend initiatief, dat meer en meer navolging krijgt in strafinrichtingen in andere regio’s. Doel van dit project is het herstellen of verbeteren van relaties tussen gedetineerden en hun kinderen. Vrijwilligers treden als ‘maatjes’ van kinderen van gevangenen op.

2007 / ISBN 978-90-8570-151-4 / NUR 695 / 34 paperback / 34 pagina's

Klanten die dit product kochten, bestelden ook:

Korenvogel
Korenvogel
€11,00
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken