Op en om het plein
Pieter Jongsma / Op en om het plein ***

Met het plein wordt bedoeld het grootste plein van Friesland in het hart van Leeuwarden.

De schrijver, zelf wonend aan het Zaailand, heeft geprobeerd de ontstaansgeschiedenis van dit plein - door veel Leeuwarders nog steeds 'Het Zaailand' genoemd - en de gebeurtenissen er om heen, zoveel mogelijk in chronologische volgorde weer te geven.

2006 / ISBN 978-90-8570-079-1 / NUR 680 / paperback / 64 pagina's / foto's in zwart-wit
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook
Share on Twitter
Zoeken