Als kostbaar goud

Als kostbaar goud / Jan van der Veen

"Als kostbaar goud" is de derde gedichtenbundel van Jan van der Veen. De…

Bron van levend water

J. van der Veen / Bron van levend water

Christelijke gedichten

De bron
Ik weet de bronnen,
van rivier en beken.
Maar…

Buien

Buien / Wilma Dijkshoorn

De gedichten in dit boekje zijn gemaakt in mooie en moeilijke fases in het leven.
Ze zijn…

Christelijke gedichten, geloof hoop en liefde

Christelijke gedichten / Fedde Nicolai ***

Over de auteur: Fedde Nicolai is geboren op 4 mei 1937 te Drachten (Fr.).…

De kleuren van mijn liefde

De kleuren van zijn / Abigaïl Valkenburg

Abigaïl Valkenburg werd geboren op 5 oktober 1962 in Ede. Al vanaf 1999…

Deel door mij Uw liefde uit

Deel door mij Uw liefde uit / Daniëlle Buurman-Smits ***

Daniëlle Buurman werd geboren te Dordrecht op 13 september 1972.
Al…

Er sijpelt licht

Er sijpelt licht / Cobie Verheij***

"Er sijpelt licht" is de derde gedichtenbundel van Cobie Verheij-de Peuter. In 2002 verscheen "Schijnbaar…

Even alleen met God

Even alleen met God***

"Even alleen met God" is de eerste gedichtenbundel met gedichten van auteurs van de gedichtensite. …

Gedragen geluk

Gedragen geluk***

Gedragen geluk is geschreven door auteurs van www.gedichtensite.nl

De gedichten over geboorte en doop zijn geschreven vanuit geloof, hoop…

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen / Thomas Jacobsen***
liederen rondom Sion

liederen voor op reis

de Schrift, in zijn veelkleurige…

Leven wegen

Leven wegen / Cees van der Straat

Reeds de omslag van de bundel geeft…

Op weg naar Jerusalem

Op weg naar Jerusalem/ Thomas Jacobsen***

liederen voor op de reis

wij zijn allen op reis,
een reis door de tijd,
door het aardse…

Over woeste golven

Over woeste golven / Miranda Vlieland

Dit gedichtenboek is het vervolg op mijn eerste gedichtenboek “als je leven door stormen gaat”.…

Pelgrim naar Sion

Pelgrim naar Sion / Thomas Jacobsen***

Bijbelse gedichten

wij allen zijn op reis
een reis door het aardse leven heen

hoe het was, hoe…

Van koningin naar koning

Van koningin naar koning / auteurs gedichtensite.nl
Troonswisseling 2013
Samensteller Cobie Verheij

"Van Koningin naar Koning" is geschreven door auteurs van de Christelijke…

Van mij voor jou

Van mij voor jou / Daniëlle Smits ***

Daniëlle Buurman-Smits werd geboren te Dordrecht op 13 september 1972.

Al vanaf haar 14e…

Van tijd naar eeuwigheid

Van tijd naar eeuwigheid / Cees van der Straat
Acht gedichten

Geschreven tijdens de bloei
Van de Witte Meidoorn
2017/2019

2019 | ISBN 9789463281171 |…

Vanuit de duisternis naar 't licht

Vanuit de duisternis naar ‘t licht / Justus van Tricht

Met deze bundel heeft u mijn nieuwe gedichtenbundel in handen ‘Vanuit de…

Vonken van hoop

Vonken van hoop / Justus van Tricht
Bemoediging gebeden en lofzangen

Vonken van hoop een bundel met gedichten en liederen, bedoeld als…

Wat ik U niet gewoon kon zeggen

Wat ik U niet gewoon kon zeggen / Beatrix Willemsen

U herkent het misschien wel. U wilt beschrijven hoe u…

Pagina(s) gevonden: