Voordat de bestanden naar de drukkerij kunnen worden gestuurd, moet het manuscript het juiste formaat krijgen en moet alles op de juiste plaats komen te staan. Ben je zelf niet zo handig met de computer dat je van je manuscript een PDF bestand kunt maken dat helemaal voldoet aan de eisen van de drukkerij, dan kun je ook onze hulp inroepen. Wij maken van je bestanden een kant en klaar boek dat zo gedrukt kan worden en waar alles op de juiste plaats staat.

Je kunt via dit formulier contact opnemen voor meer informatie en/of een offerte.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je levert je manuscript via e-mail (of op cd) aan als tekst- of Wordbestand, met of zonder illustraties in het boek of voor de kaft. In één (1) bestand of als losse hoofdstukken of gedichten.
  • Wij maken het boek in zijn geheel op, met voor- en achterkant en een passende rug in één (1) bestand, desgewenst met een barcode op de omslag.
  • Er komt een voorwerk in het boek te staan met titelpagina's, colofon, desgewenst een ISBN nummer, inhoudsopgave, voorwoord, dankwoord, enz. net wat jij wilt.
  • Ook wordt er een paginanummering toegevoegd, boven of onder aan de pagina. Het boek wordt netjes in hoofdstukken verdeeld, die uiteraard terugkomen in de inhoudsopgave.
  • Illustraties worden op de juiste plaats in de tekst gezet, desgewenst met onderschrift.
  • Je kunt een foto of tekening aanleveren die voor de omslag gebruikt mag worden, of wij ontwerpen op jouw aanwijzingen een omslag. Je ontvangt dan verschillende ontwerpen waaruit je kunt kiezen.
  • Je krijgt PDF bestanden van de opgemaakte inhoud en omslag toegestuurd zodat je na kunt kijken of alles op de juiste plaats staat zoals je het hebben wil.
  • Wil je na de eerste opmaak nog dingen wijzigen, dan geef je dat gewoon door. De wijzigingen worden doorgevoerd en je ontvangt nogmaals een PDF bestand ter controle.
  • Is alles in orde en staat alles op de juiste plaats? Dan kan het bestand naar de drukkerij verzonden worden.

Boekenbent werkt met vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.